van Hogendorpstraat 4030 2734378

3581 KD Utrecht06 24614575

Werkwijze

Om zicht te krijgen op de situatie wordt in het kennismakingsgesprek het probleem verkend en de vraag van jou als ouder verhelderd. Als blijkt dat ik wat kan betekenen en er hulp nodig is in de vorm van pedagogische ondersteuning komen we in samenspraak tot een plan van aanpak. De ervaring leert dat 4 tot 6 gesprekken meestal voldoende zijn maar dat is ook afhankelijk van de vraag. Tussen de gesprekken zit telkens 2 weken. Die worden benut voor verwerking en ‘huis’werk.

Doel

Het doel van de gesprekken is  ‘uit te zoeken waar het nu werkelijk om gaat’ zodat je weer weet wat je te doen staat. Daarvoor is het nodig wat afstand te nemen en stil te staan bij dingen die schijnbaar vanzelfsprekend of onbelangrijk zijn.
De gesprekken zullen leiden tot meer inzicht in jezelf, je kind en de opvoedsituatie. Van daaruit ga je nieuwe mogelijkheden zien. Met meer plezier en (zelf)vertrouwen kun je dan als ouder de opvoeding weer ter hand nemen.

Visie

Opvoeden geeft voldoening als je het kind de mogelijkheid geeft zichzelf te ontwikkelen tot wie het werkelijk is en waarbij je ook als ouder kunt groeien in de richting die je wenst.
Opvoeden is een wederzijds proces. Niet alleen als kind maar ook als ouder ben je in ontwikkeling. Kinderen voelen hun ouders haarfijn aan en confronteren ouders met zichzelf. Ze houden je een spiegel voor. De signalen die kinderen uitzenden kun je ter harte nemen. Het zijn momenten waarop je als ouder de kans krijgt naar jezelf te kijken, momenten voor persoonlijke groei.

De perfecte ouder bestaat niet en het is onmogelijk je kind alles te geven wat het nodig heeft. Onbewust beïnvloedt vaak de opvoeding die je zelf kreeg ook jouw manier van opvoeden. Met sommige aspecten zul je blij zijn, maar sommige aspecten kunnen je ook in de weg zitten. Inzicht hierin zorgt ervoor dat je weer je eigen keuzes leert maken en je eigen koers durft te varen in de opvoeding.


Opvoeden doe je vanuit wie je bent. Inzicht in jezelf zorgt voor meer ontspannen ouderschap.
 

Alle inhoud opvoedkunstutrecht.nl © 2010 - 2011 Mirjam van Benthem

info@opvoedkunstutrecht.nl

colofon